تسویه حساب دانشجویی

تسویه حساب دانشجویان:

به منظور تسهیل و تسریع در روند تسویه حساب دانش آموختگان عزیز، می توانند به طور غیرحضوری و از طریق سامانه سیدا اقدام نمایند.

دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه وزارت علوم بهره‌مند شده‌اند، می‌رساند حداکثر مهلت جهت انجام کارهای فارغ‌التحصیلی و تقسیط بدهی 9 ماه پس از فارغ‌التحصیلی می‌باشد.

- تسویه حساب فارغ التحصیلان:

انجام امور تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان دارای وام صندوق رفاه در سامانه صندوق رفاه برای هریک از دانشجویان شامل:

2. ثبت پایان تحصیل و انجام فرایند تسویه حساب در سامانه فاز 2 صندوق رفاه

3. صدور فیش پرداخت و راهنمایی دانشجو جهت پرداخت

4. دریافت  فیش پرداخت و ثبت تسویه حساب و درخواست دفترچه اقساط برای دانشجو

- تسویه حساب دانشجویان انصرافی:

به طور طبیعی سالانه تعدادی از دانشجویان هستند که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل انصراف می دهند. پیگیری امور مربوطه ایشان بر عهده امور دانشجویی می باشد.