بیمه دانشجویی

مطابق با مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ همه مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی موظفند در آغاز سال تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل خود را به مدت یکسال بر اساس لیست مراکز بیمه‌گر مورد تأیید این وزارتخانه بیمه حوادث دانشجویی نمایند. بر اساس اعلام وزارت علوم موسسه بیمه ایران برای این امر معرفی شد.(این تسهیلات برای دانشجویان رایگان می‌باشد)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه:

1- پرونده پزشکی و اصل فیش‌های پرداختی

2- عکس رادیولوژی (در شکستگی‌ها)

3- کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی تاریخ دار

4- نامه دانشگاه