آزمون سلامت روان

دانشجوی گرامی؛

حضور شما را در دانشگاه مهد علم و اندیشه، گرامی می‌داریم. پرسشنامه‌ی حاضر، همانند سال‌های گذشته توسط دفتر مشاوره و سلامت، به منظور بررسی، سلامت کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است براساس تعهدات حرفه ای روانشناسان، مشاوران، پزشکان و کادر درمانی محرمانه بودن پاسخ ها به طور کامل رعایت می گردد و پرسشنامه ها صرفا توسط دفتر مشاوره و سلامت به منظور تعیین وضعیت کلی بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه های کشور و نیز توسط مرکز مشاوره و مرکز بهداشت هر دانشگاه برای برنامه‌ریزی اقدامات ارتقاء بهداشت روانی و جسمانی دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت اهداف طرح، خواهشمند است سوالات زیر را مطالعه و به دقت همه آنها را پاسخ دهید. در صورت وجود هرگونه ابهام در سوالات می‌توانید از همکاران مرکز مشاوره و یا مرکز بهداشت کمک بگیرید. پیشاپیش از همکاری صادقانه و دقت نظر شما دانشجوی عزیز سپاسگزاری می‌شود. اگر مایل هستید از نتایج طرح آگاه شوید لطفا شماره تلفن و ایمیل خود را در قسمت مشخصات عمومی بنویسید.

آزمون سلامت روان
 • مشخصات عمومی دانشجو:
  0
 • 1
 • 1- نام دانشگاه:*نام کامل
  2
 • 2- نام و نام خانوادگی:*نام کامل
  3
 • 3- نام دانشکده:*نام کامل
  4
 • 4- رشته تحصیلی پذیرفته شده:*نام کامل
  5
 • 5- سن(به سال):*نام کامل
  6
 • 6- جنسیت :*فقط یکی انتخاب کنید
  1- مذکر
  2- مونث
  7
 • 7- شماره تلفن همراه:*نام کامل
  8
 • 8- ایمیل:*نام کامل
  9
 • 9- وضعیت تأهل:*فقط یکی انتخاب کنید
  1- مجرد
  2- متاهل
  10
 • 10- نوع پذیرش در دانشگاه:*فقط یکی انتخاب کنید
  1-روزانه
  2-شبانه نوبت دوم
  3- سایر
  11
 • 11- مقطع تحصیلی پذیرفته شده در دانشگاه:*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاردانی
  2- کارشناسی
  3- کارشناسی ارشد
  4- دکترای حرفه ای
  5- دکترای تخصصی(phD)
  12
 • 12- نوع سهميه پذیرفته شده در دانشگاه:*فقط یکی انتخاب کنید
  1- آزاد
  2- شاهد و ایثارگر
  3- استعدادهای درخشان
  4- سایر
  13
 • 13- پیش بینی می کنید طی تحصیل در کجا سکونت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  1- با خانواده
  2- در خوابگاه
  3- در خانه اجاره ای بادوستان
  4- در خانه اجاره ای به تنهایی
  14
 • ویژه دانشجویان ورودی مقطع کاردانی و کارشناسی:
  15
 • 14- رشته دبیرستانی:*فقط یکی انتخاب کنید
  1- ریاضی
  2- تجربی
  3- انسانی
  4- فنی حرفه ای
  کاردانش
  16
 • 15- د رکدام گروه آزمایشی پذیرفته شده اید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  1- علوم ریاضی و فنی
  2- علوم تجربی
  3- علوم انسانی
  4- هنر
  5- زبانهای خارجی
  17
 • 16- آیا سابقه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان را دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  1- خیر
  2- بلی
  18
 • 17- آیا سابقه کسب مقام در المپیادهای علمی، ورزشی و فرهنگی کشوری و بین المللی دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  1- خیر
  2- بلی
  19
 • 18- آیا رشته‌ي که در آن پذیرفته شده اید همان رشته مورد علاقه شما است؟*فقط یکی انتخاب کنید
  1- بله
  2- خیر
  20
 • دستورالعمل پاسخ‌دهی
  21
 • بخش یکم: خواهشمند است میزان موافقت یا مخالفت خود را مشخص نمایید:
  22
 • 1- در یک ماه گذشته زندگی ام پرشور و شوق بوده است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- موافقم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  23
 • 2- بعضی افراد در زندگی بی هدف و سرگردان هستند، اما من جزء آنها نیستم*فقط یکی انتخاب کنید
  1-کاملا مخالفم
  2-مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  4- موافقم
  5- کاملا موافقم
  24
 • 3- در یک ماه گذشته، خوشحال و ذوق زده بوده ام*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  25
 • 4- احساس می کنم دستاورد مهمی برای عرضه به جامعه دارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  26
 • 5- در یک ماه گذشته، زندگی ام سرشار از شادی بوده است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا مخالفم
  27
 • 6- زندگی‌ام را به خوبی اداره می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  28
 • 7- در یک ماه گذشته، احساس آرامش و آسودگی داشته ام*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  29
 • 8- در کل از زندگی‌ام راضی هستم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  30
 • 9- در یک ماه گذشته، سرحال و با حوصله بوده‌ام*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  31
 • 10- فکر می‌کنم فعالیت‌هایم نتایج ارزشمندی برای دیگران دربردارد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  32
 • 11- در یک ماه گذشته از زندگی‌ام خشنود بوده‌ام*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  33
 • 12- دوستی‌های من پایدار است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  34
 • بخش دوم: خواهشمند است میزان موافقت یا مخالفت خود را با در نظر گرفتن نگرش‌ها، احساسات و رفتار یک ماه گذشته خود مشخص نمایید:
  35
 • 1- احساس ارزشمندی نمی‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6-کاملا موافقم
  36
 • 2- احساس می‌کنم مضطربم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  37
 • 3- به دلیل ترس از آلودگی، به دفعات اقدام به شستشو و نظافت می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  38
 • 4- دستپاچه شدن در حضور دیگران باعث می‌شود تا از صحبت با دیگران بپرهیزم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  39
 • 5- شب‌ها چندین بار ناخواسته از خواب بیدار می‌شوم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالقم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  40
 • 6- به آینده تحصیلی‌ام امیدوارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  41
 • 7- اغلب بی دلیل دلشوره دارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  42
 • 8- بیش از اندازه، وقتم را صرف شستشو می کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  43
 • 9- از صحبت در حضور جمع پرهیز می کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  44
 • 10- به راحتی خوابم می برد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  45
 • 11- زندگی برایم بی ارزش است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  46
 • 12- درباره‌ی چیزی که واقعا مهم نیس بیش از حد نگرانم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  47
 • 13- پس از بستن شیر آب و گاز و قف کردن در، مرتب آنها را چک می کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  48
 • 14- نگرانم که مبادا مجبور به ارایه‌ی کنفرانس شوم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  49
 • 15- چندین شب، دو سه ساعت زودتر از موعد از خواب بیدار شده‌ام و دیگر خوابم نبرده است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  50
 • 16- هیچ چیزی باعث خوشحالی من نمی‌شود*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  51
 • 17- همیشه نگرانم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  52
 • 18- به نظر دیگران من آدم وسواسی هستم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  53
 • 19- از صحبت کردن با افراد صاحب قدرت و مقام اجتناب می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  54
 • 20- بدون دلیل در حین خواب وحشت‌زده می‌شوم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  55
 • 21- احساس ناامیدی می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  56
 • 22- نوعی احساس ترس دارم، گویی واقعه‌ای هولناک در شرف وقوع است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5-موافقم
  6- کاملا موافقم
  57
 • 23- از ریخت و پاش اطراف و سرسری گرفتن دیگران ناراحت می‌شوم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  58
 • 24- نگران که مبادا در حضور دیگران از من انتقاد شود*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  59
 • 25- خوابم نامنظم است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  60
 • 26- احساس غمینگی می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  61
 • 27- احساس بیقراری می‌کنم گویی باید مدام در حرکت باشم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  62
 • 28- برای اینکه کارها را درست انجام بدهم، مجبورم خیلی کند کار کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  63
 • 29- از انجام هرکاری در حضور غریبه‌ها اجتناب می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  64
 • 30- خواب‌هایی می‌بینم که مرا آشفته می‌کند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موفقم
  65
 • بخش سوم: خواهشمند است میزان موافقت یا مخالفت خود را مشخص نمایید:
  66
 • 1- تکالیف درسی را با بی‌حوصلگی و کسالت انجام می‌دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  67
 • 2- در جلسه‌ی امتحان تپش قلبم بالا است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  68
 • 3- جو خانواده‌ی ما آرام است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  69
 • 4- دوست دارم همه‌ی کارهای را بی‌عیب و نقص انجام دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  70
 • 5- فکر می‌کنم آدم منزوی و گوشه‌گیری هستم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  71
 • 6- تلاش می‌کنم مذهب را در تمام وجوه زندگی‌ام وارد کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  72
 • 7- معمولا در مواجهه با مشکلات، می‌توانم چندین راه حل پیدا کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  73
 • 8- در مواقع اضطراری، فردی را دارم که زود به کمک من بشتابد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  74
 • 9- احساس پوچی می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  75
 • 10- انگیزه‌ای برای مطالعه ندارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  76
 • 10- انگیزه‌ای برای مطالعه ندارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  77
 • 11-به پیامدهای شکست در امتحان فکر می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  78
 • 12- خانواده‌ی گرم و صمیمی دارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تا حدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  79
 • 13- وقتی کاری را شروع می‌کنم تا اتمام آن احساس راحتی نمی‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  80
 • 14- به آینده‌ی زندگی خودم امیدوارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  81
 • 15- پایه و اساس زندگی من مبتنی بر اعتقادات مذهبی است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  82
 • 16- می‌توانم از عهده‌ی مشکلاتم برآیم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  83
 • 17- کسی را دارم که به راحتی بتوانم شادی‌ها و غم‌هایم را با او در میان بگذارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  84
 • 18- همه مرا طرد کرده‌اند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  85
 • 19- مطالعه کمتر از قبل برایم لذت بخش است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  86
 • 20- فکر کردن به تکالیف درسی و پروژه‌ها بیش از سایر دانشجویان نگرانم می‌کند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  87
 • 21- اعضای خانواده‌ی ما سعی در حل مشکلات یکدیگر دارند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  88
 • 22- برای خودم معیارها و استانداردهای خیلی بالایی در نظر می‌گیرم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  89
 • 23- دلایل زیادی وجود دارد که به خاطرآنها زندگی کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  90
 • 24- مذهب به بسیاری از پرسش‌هایم درباره‌ی معنای زندگی پاسخ می‌دهد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  91
 • 25- اطمینان دارم که می‌توانیم به خوبی از عهده اتفاقات غیرمنتظره برآیم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  92
 • 26- افرادی را می‌شناسم که رویارویی با مشکلات زندگی از آنها کمک فکری بگیرم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  93
 • 27- حتی با سعی و تلاش هم نمی‌توانم وضعیتم را بهبود بخشم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  94
 • 28- انجام تکالیف درسی از عهده‌ی من خارج شده است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تا حدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  95
 • 29- نگرانم که نتوانم انتظارات اساتیدم را برآورده سازم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  96
 • 30- اعضاي خانواده‌ی ما می‌توانند در مورد مسایل خانواده به راحتی اظهارنظر کنند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  97
 • 31- احساس می‌کنم بایستی از هر حیث درست عمل کنم تا تایید یگران را به دست آورم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  98
 • 32- زندگی ارزشمندی دارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  99
 • 33- دوست دارم درباره‌ی مذهب بیشتر بدانم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  100
 • 34- به پشتوانه‌ی توانایی‌هایم، می‌توانم به هنگام سختی‌ها آراش خود را حفظ کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  101
 • 35- د رموقعیت‌های دشوار، شخصی را دارم که پشتیبانم باشد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  102
 • 36- معمولا احساس تنهایی و بی‌پناهی می‌کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  103
 • 37- در حین مطالعه، مدام حواسم پرت می‌شود*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم.
  104
 • 38- می‌ترمسم عملکرد تحصیلی‌ام یا انتظارات والدینم فاصله‌ی زیادی داشته باشد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  105
 • 39- در خانواده‌ی ما ایرادگیری زیاد است*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  106
 • 40- احساس می‌کنم هر کاری را باید به بهترین نحو انجام دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  1-- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  107
 • 41- فکر می‌کنم اوضاع زندگی‌ام روز به روز بهتر می‌شود*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  108
 • 42- برایم مهم است که بخشی از وقت را صرفت تأمل و تفکر در مورد مذهب بکنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  109
 • 43- به تجربه دریافته‌ام که می‌توانم از عهده‌ی مشکلات برآیم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  110
 • 44- کسی را دارم که واقعا قدر مرا بداند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  111
 • 45- حال و حوصله‌ی انجام فعالیت‌های معمولم را ندارم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  112
 • 46- مضطربم نتوانم به خوبی همکلاسانم تکالیف درسی را انجام دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  113
 • 47- در خانواده‌ی ما جریم خصوصی اعضا رعایت می‌شود*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  114
 • 48- همیشه نگران این موضوع هستم که دیگران در مورد من چطور قضاوت می‌کنند*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  115
 • 49- در مصیبت‌ها و مشکلات عبادت به من آرامش می‌بخشد*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  116
 • 50- باورد دارم که می‌توانم به اهدافم دست پیدا کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  117
 • 51- اشخاصی هستند که به هنگام بروز مشکلات اقتصادی، بتوانم روی کمک آنها حساب کنم*فقط یکی انتخاب کنید
  1- کاملا مخالفم
  2- مخالفم
  3- تاحدی مخالفم
  4- تاحدی موافقم
  5- موافقم
  6- کاملا موافقم
  118
 • خواهشمند است نظرها و پیشنهادی خود را درباره‌ی سوال‌های این پرسشنامه مطرح نمایید*توضیح بیشتر
  119