معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

با توجه به نقش و جایگاه دانشگاه در رشد همه جانبه دانشجویان و با توجه به اینکه رسالت دانشگاه تنها در حیطه آموزشی مطرح نمی گردد و مسائل تربیتی و فرهنگی مورد توجه و اهمیت ویژه ای قرار دارد، این معاونت با هدف تبیین و تقویت  سبک زندگی اسلامی و با هدف تعمیق  و گسترش ارزش ها و آموزه های دینی و انقلابی اقدام به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و تربیتی برای دانشجویان می کند. همچنین برنامه‌ریزی معاونت با هدف بهبود عملکرد این حوزه عهده دار وظایف زیر است:

  1. تهیه نظام جامع تربیتی و فرهنگی پردیس
  2. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح مختلف پردیس
  3. تدوین اهداف، برنامه های بلند مدت و راهبردهای کلان دانشجویی – فرهنگی پردیس
  4. هدایت و نظارت بر فرایند تدوین برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه معاونت
  5. تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی معاونت
  6. نظارت بر تدوین و حسن اجرای مقررات، آئین نامه و دستورالعمل های فرهنگی و دانشجویی
  7. ارزیابی کلیه امور واحدهای تابعه حوزه معاونت و ارائه گزارش عملکرد حوزه به مراجع ذیصلاح
  8. سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امور دانشجویی از قبیل تأمین خدمات بهداشتی، درمانی، ارائه مشاوره و ...
  9. سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امور فرهنگی، تفریحی و ورزشی
  10. - سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امور اقامتگاه

        برای آشنایی با معاون دانشجویی و فرهنگی اینجا کلیک کنید.