امور سلامت و بهداشت

واحد بهداشت دانشگاه با همکاری اداره امور دانشجویی به ارائه خدمات حوزه بهداشت و سلامت به دانشجویان، اساتید و کارکنان می‌پردازد؛ خدمات این واحد شامل موارد زیر می‌شود: 

- تشکیل پرونده سلامت وزارت علوم در ابتدای سال تحصیلی ویژه دانشجویان جدیدالورود

- ویزیت پزشک عمومی

-ویزیت پزشک متخصص(طب ایرانی و نوین)

 -سخنرانی‌ و برگزاری کارگاه‌های تخصصی طب ایرانی 

- آماده‌سازی مجموعه‌های پیام‌ پزشک جهت انتشار در شبکه‌های اجتماعی 

- غربالگری‌های دوره‌ای

کارنامه سلامت جسم وزارت علوم