اداره امور دانشجویی

وظایف محوری :

اداره امور دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس اداره امور زیر را بر عهده دارد:

1- امور رفاهی و خدمات دانشجویی شامل:

  • وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
  • وام صندوق تعاون
  • (تسهیلات) شاهد و ایثارگر

4-ثبت نام و تشکیل پرونده (الکترونیکی و فیزیکی) دانشجویان جدیدالورود

5-امور تسویه حساب دانشجویی

6-دبیرخانه کمیسیون موارد خاص

7-برنامه ریزی ونظارت بر روند تخصیص و نحوه اجرای کار دانشجویی

8-جشن ازدواج دانشجویی

9-ازدواج دانشجویی نهاد رهبری

10- دبیرخانه کمیته انضباطی

11-برنامه ریزی،اجرا و نظارت بر امور بهداشت و سلامت دانشجویان و برگزاری کارگاه های طب ایرانی

12- نظارت بر ارائه خدمات: بیمه ، اسکان ، سلف سرویس،فروشگاه، انتشارات دانشجویی....

13-پاسخگویی مراجعات دانشجویی

برای ارتباط با مسئولین اداره اموردانشجویی می توانید با آیدیی daneshjoee@  در پیام رسان بله مراجعه فرمایید.