دار القرآن

واحد دارالقران پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) نیز به منظور افزایش انس با قرآن و ترویج و توسعه آموزش های قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای مخاطبین علاقه مند در رشته های مختلف قرآنی و تحت نظر معاونت دانشجویی-فرهنگی دایر گردیده است .

اهداف:

از جمله اهداف مورد نظر واحد دارالقرآن آشنایی بیشتر دانشجویان با قرآن و ارتقاء سطح کمی و کیفی توانایی خواندن، حفظ و فهم قرآن و بهر‌ه‌گیری هر چه بیشتر از آن می باشد. واحد دارالقران به عنوان حوزه تخصصی و برنامه ریزی فعالیت های قرآنی دارای سه دسته وظایف و ماموریت در سه سطح دانشجویان، کارمندان و اساتید در سطح دانشگاه و اقامتگاه می باشد که شامل:

الف) تلاوت: تلاش در جهت توسعه کیفی«آموزشهای قرائت قرآن‌کریم» با نگرش کلان و اصولی‌ شامل تجوید و آوایی (ترتیل و تحقیق) قرآن کریم

ب) تدبر: توسعه و تعمیق «مفاهیم قرآنی» براساس«نیازسنجی» مخاطبین و به منظور ارتقاء سطح کیفی مخاطبین که شامل برگزاری کلاس های تفسیر می باشد.

ج) حفظ: حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن

1- حفظ دانشجویان

  • در زمینه حفظ ترتیبی قرآن ، کلاس های حافظان نور  در سطوح مختلف از جمله  حفظ 5 جزء ، حفظ 10 جزء ، حفظ 15 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ و تثبیت کل در پردیس خواهران و اقامتگاه برگزار می شود
  • در زمینه حفظ موضوعی قرآن کریم واحد دارالقرآن به منظور دستیابی به اهداف بیان شده حلقه های نور در حفظ غیر ترتیبی و سوره ای قرآن کریم به دانشجویان کمک می کند

2- حفظ اساتید

 برگزاری کلاس های حفظ برای اساتید عضو هیات علمی

3- حفظ و تفسیر کارمندان

 حفظ غیر ترتیبی و سوره ای قرآن کریم

  • مسابقات :
  • مسابقات درون دانشگاهی : مسابقاتی که به صورت دوره ای هم برای دانشجویان و هم کارمندان برگزار میشود
  • مسابقات برون دانشگاهی:شرکت دانشجویان در مسابقاتی که از طرف وزارت علوم  و یا سایر مراکز دولتی و غیر دولتی برگزار می شود از جمله مسابقات قرآن وعترت دانشجویی وزارت علوم، مسابقات قرآنی شهرداری و مسابقات قرآنی هلال احمر