اردوها و بازدیدها

 • اردوها و بازدیدها :

از جمله مهم ترین اهداف برگزاری اردو ها و بازدید ها

1-تقویت حس تعاون و همکاری از طریق واگذاری مسئولیت‌ها

2-گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان

3- ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و مهارت های فردی و اجتماعی

4- آشنایی با شخصیت های مذهبی، فرهنگی، موثر و تاریخ ساز.

5- آشنایی با اماکن زیارتی، باستانی، سیاحتی و فرهنگی.

6-آشنایی با شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر کشور

اردوها و بازدیدها توسط اداره امور فرهنگی به چند شکل برگزار می گردد:

 یک روزه:

 • قم-جمکران
 • کهف شهدا
 • شاه عبدالعظیم

چند  روزه :

 • اردو جهادی
 • اردو مشهد
 • اردو کاشان
 • اردو بابلسر
 • قم - جمکران

بازدید ها :

 • موزه عبرت
 • باغ موزه دفاع مقدس
 • بازدید از بنیاد حکمت صدرا
 • باغ موزه قصر
 • دفتر موزه مرحوم ایت الله مهدوی کنی (ره)
 • مراکز علمی آموزشی موفق
 • زادگاه مرحوم آیت الله مهدوی کنی (ره)
 • نگارخانه پردیس خواهران

فرم رضایت نامه اردو