طرح هجرت

از جمله اهداف بنیانگذاران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) پردیس خواهران،  تربیت مبلغینی آگاه به مسائل اعتقادی شیعه و آشنا به مبانی جمهوری اسلامی و مهیا شدن جهت تبلیغ در راستای اهداف بلند بنیانگذاران دانشگاه امام صادق علیه السلام می­باشد. در راستای تحقق بخشی از همین اهداف, اداره امور فرهنگی از سال  1376 آغاز به فعالیت در این زمینه نمود. این طرح در دوره های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است  که آخرین بازنگری صورت گرفته در تابستان سال 1399 می باشد. در این بررسی، نقاط قوت و ضعف طرح هجرت در طی 23 سال تجربه برگزاری در پردیس مورد مداقه قرار گرفت. در راستای حل چالش‏های موجود و تقویت دوره آموزشی مذکور، این بسته‌ی جدید آموزشی باتوجه به رویکرد نخستین موسسین طرح هجرت، یعنی کاربردی و کارگاهی طراحی شده و تلاش شده تا برای تحقق یافتن اهداف اصلی و اولیه طرح هجرت به بحث ارزیابی‏ها توجه ویژه شود تا دانشجویان از مهارت‏های کافی جهت انتشار و اشاعه آموخته‌های خود در زمینه معارف اسلامی برخوردار باشند. تعریف دقیق از اهداف این دوره و توجه به پیشگیری از تداخل و موازی کاری با دیگر واحدهای آموزشی و سایر برنامه‌های آموزشی در انجمن‏های علمی و تشکل‏ها از دیگر ویژگی‌های موجود در این بسته جدید آموزشی است.

دوره آموزشی طرح هجرت از نوع دوره‌های تربیتی- مهارتی محسوب می‌شود.

چارچوب برنامه درسی دوره طرح هجرت در قالب دو دوره عمومی و تخصصی که هریک از دروس عمومی و تخصصی به صورت 6 کارگاه 2 ساعته برگزار می‏شود.

 اهداف:

1- آشنایی دانشجویان با اهداف و رسالت دانشگاه

2- ایجاد و تقویت روحیه تبلیغ و توانمندی تبلیغی در دانشجویان

3- تربیت دانشجویان آگاه به مسائل اعتقادی و اصول مکتب تشیع

4- تربیت دانشجویان آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان اسلام

دوره عمومی :3 ترم

عنوان دوره : 

سبک زندگی اسلامی ایرانی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

طول دوره:  

  4 کارگاه 2 ساعته معادل 8 ساعت

کارگاه اول

سبک زندگی اسلامی ایرانی در حوزه فردی از نظر مقام معظم رهبری

کارگاه دوم

سبک زندگی اسلامی ایرانی در حوزه خانوادگی از نظر مقام معظم رهبری

کارگاه سوم

سبک زندگی اسلامی ایرانی  در حوزه سیاسی- اجتماعی از نظر مقام معظم رهبری

کارگاه چهارم

سبک زندگی اسلامی ایرانی در حوزه تغذیه ( بارویکرد بازگشت به تغذیه و طب ایرانی اسلامی )

عنوان دوره:

تفسیر آیات تبلیغی و ادعیه شناسی

طول دوره:

6 کارگاه 2 ساعته معادل 12 ساعت

کارگاه اول

بررسی آیات تبلیغی 1

کارگاه دوم

بررسی آیات تبلیغی 2

کارگاه سوم

ادعیه شناسی( مفاتیح الجنان)

کارگاه چهارم

ادعیه شناسی(جامعه کبیره)

کارگاه پنجم

ادعیه شناسی (عرفه، ابوحمزه)

کارگاه ششم

آشنایی با نهج البلاغه

دوره تخصصی : 4 ترم

عنوان دوره :

  شیعه شناسی

طول دوره:

6 کارگاه 2 ساعته معادل 12 ساعت

کارگاه اول

مفهوم تشیع و تصویر آن در جهان اسلام، بررسی مبانی فکری مکتب تشیع

کارگاه دوم

پیشینه جریان نبوت و مفهوم وصایت در تاریخ انبیا ،جریان های فکری زمان حضرت رسول خدا (ص) و تاثیر آن در حوادث پس از رحلت

کارگاه سوم

مفهوم وصایت و خلافت و جایگاه هریک، سیر تاریخی حوادث پس از رحلت(جنگ سیاسی-اقتصادی)

کارگاه چهارم

قیام حضرت زهراو نقش ایشان در تثبیت مبانی فکری اسلام شیعی ،ابعاد جنگ نرم علیه اسلام ناب محمدی و پیدایش مکتب خلافت

کارگاه پنجم

نظریه عدالت صحابی و مبانی فکری اهل سنت ،نقش ائمه در احیای سنت نبوی

کارگاه ششم

مقایسه تطبیقی مبانی و اصول فکری مکتب اهل بیت و مکتب خلافت ، شبهات وهابیت

عنوان دوره :

  پاسخ به شبهات اعتقادی

طول دوره:

 انتخاب 6کارگاه 2 ساعته معادل 12 ساعت از 9 کارگاه پیشنهادی

کارگاه اول

پاسخگویی به شبهات جبر و اختیار1

کارگاه دوم

پاسخگویی به شبهات جبر و اختیار2

کارگاه سوم

عدل الهی (پاسخ به شبهه تبعیضها)

کارگاه چهارم

عدل الهی (پاسخ به شبهه شرور)

کارگاه پنجم

معاد (پاسخ به شبهات مرگ و برزخ)

کارگاه ششم

معاد (پاسخ به شبهات قیامت)

کارگاه هفتم

شیطان شناسی(با رویکرد اعتقادی)

کارگاه هشتم

شیطان شناسی(با رویکرد اعتقادی)

کارگاه نهم

شیطان شناسی(با رویکرد اعتقادی)

عنوان دوره :

جریان شناسی فکری انقلاب اسلامی و ولایت فقیه

طول دوره:

6 کارگاه 2 ساعته معادل 12 ساعت

کارگاه اول

مشروطیت و فرماسونری

کارگاه دوم

جریان شناسی احزاب و جریان های فکری قبل انقلاب

کارگاه سوم

جریانات فکری انحرافی بعد از انقلاب

کارگاه چهارم

پاسخ گویی به شبهات ولایت فقیه 1

کارگاه پنجم

پاسخ گویی به شبهات ولایت فقیه 2

کارگاه ششم

معاد (پاسخ به شبهات قیامت)

عنوان دوره : 

  مسائل حوزه زنان

طول دوره: 

   6 کارگاه 2 ساعته معادل 12 ساعت

کارگاه اول

سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه زن و خانواده

کارگاه دوم

نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه حقوق زنان

کارگاه سوم

حجاب و عفاف (نقد و بررسی آراء و دیدگاههای مختلف در حوزه اختیار یا عدم اختیار دخالت حاکمیت در مساله حجاب)

کارگاه چهارم

  حجاب و عفاف (مسائل فقهی حجاب)

کارگاه پنجم

پاسخ گویی به شبهات حوزه زنان

دستورالعمل اجرایی بازبینی طرح هجرت