هلال احمر

کانون دانشجویی هلال احمر

کانون دانشجویی هلال احمر، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که در جهت اصول هفتگانه و اهداف چهارگانه شامل تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسانها، کوشش برای برقراری صلح و دوستی و همچنین حمایت از سلامت و زندگی انسانها و آمادگی و توانمندی برای امداد و نجات و کمکهای اولیه در حوادث به مردم آسیب دیده، به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان هلال احمر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل میشود.

 دبیر کانون: خانم مریم جافری به عنوان دبیر فعلی کانون فعالیت دارند. در حال حاضر اتاق کانون در ساختمان معاونت دانشجویی مستقر می باشند.

 

مروری بر برخی از اهداف کانون

1- جذب ، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات  امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

2- توسعه مشارکت دانشجویان، در تصمیم سازیها، تصمیم گیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان و دانشگاه

3- کمک به امر سلامت اخلاقی جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

4- بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان داوطلب با هلال احمر پس از فراغت از تحصیل

5- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظائف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی در جهت سیاستهای کلی پژوهشی و اموزشی کشور و جمعیت

6- همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه های خدمات بهداشتی و درمانی برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

  وظایف کانون:

1- عضوگیری از بین دانشجویان داوطلب با انجام فراخوان در طی سال

2- برنامه ریزی جهت آموزش و بکارگیری دانشجویان و آماده نمودن آنان برای شرکت در فعالیت های امدادی ، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدمات عام المنفعه سازمان

3- ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به دانشجویان در چارچوب اهداف و برنامه های سازمان

4- جلب همکاری مردم و نهادها از طریق شناساندن اهداف و معرفی فعالیتهای جمعیت حلال احمر

5- برنامه ریزی و اجرای طرح های مشترک علمی و پژوهشی با سایر نهادها به منظور تبیین هدفها و برنامه های سازمان

6- ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه در بین دانشجویان با اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه

7- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای استفاده مطلوب از توانایی، استعداد و تخصص دانشجویان در گسترش فرهنگ صلح، تفاهم و دیگر ارزشها و مفاهیم والای انسانی و الهی

  اهم فعالیت های کانون در طول سال: این کانون با برنامه ریزی جهت عضوپذیری و بهره مندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان، بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای فرهنگی، امدادی، بشردوستانه و تحقیقات علمی همسو با اهداف جمعیت هلال احمر که در اساسنامه آن تصریح شده است فراهم نموده است.

از جمله مهمترین فعالیت ها: برگزاری کارگاه اسکان اضطراری، برگزاری کلاس کمک های اولیه، برگزاری مانور زلزله، دوره تزریقات و پانسمان

https://ble.ir/Helal_isuw