فرم عضویت انجمن‌ها و تشکل‌ها

فرم عضویت انجمن‌ها و تشکل‌ها
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • شماره دانشجویی*نام کامل
  2
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  3
 • کد ملی*نام کامل
  4
 • تلفن همراه*نام کامل
  5
 • تلفن ثابت*نام کامل
  6
 • پست الکترونیکی*آدرس صحیح ایمیل
  7
 • سوابق فردی(فرهنگی - اجتماعی)*
  8
 • سوابق فردی (دوره های تخصصی یا آموزشی)*توضیح بیشتر
  9
 • سوابق فردی (کسب رتبه در مسابقات علمی، المپیاد یا قرآنی)*توضیح بیشتر
  10
 • 1-فعالیت های کامپیوتری*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  طراحی وب سایت
  صفحه آرایی نشریه
  طراحی پوستر و بروشور
  طراحی کلیپ
  سایر
  11
 • 2-فعالیت های علمی*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  تهیه محتوا برای نشریه و بروشور
  طراحی محتوا برای برنامه ها
  ارتباط با سایر دانشگاه ها و ارگان ها
  ایده پردازی(اتاق فکر)
  12
 • 3- مستند سازی*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  فیلم برداری و عکاسی و ضبط صدا
  گزارش نویسی
  13
 • 4- فعالیت های اجرایی*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  مجری گری
  تبلیغات
  انتظامات
  14
 • متقاضی عضویت در کدام انجمن و تشکل می باشید؟*توضیح بیشتر
  15