رضایت نامه اردو

با سلام، احتراما با اطلاع والدین خود در برنامه اردوی زیارتی - سیاحتی شرکت می نمایم.

عنوان فرم
 • 0
 • اینجانب*نام کامل
  1
 • زمان برگزاری برنامه:*نام کامل
  2
 • اسکن فیش واریزی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   3
  • اسکن رضایت نامه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    4