مشاوره های گروهی و جلسات سخنرانی

یکی از اهداف پیشگیرانه مرکز  مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مشاوره‌های گروهی و جلسات سخنرانی  با موضوعات مختلف روانشناسی ویژه دانشجویان، کارمندان و اساتید می‌باشد. در همین راستا روانشناسان و مشاوران متخصص در این مرکز در طول ترم تحصیلی دانشجویان کارگاه‌هایی ویژه عموم دانشجویان و همچنین کارگاه‌هایی ویژه دانشجویان جدیدالورود (درقالب مهارت‌های تحصیلی و امنیت روانی )، دانشجویان متاهل، دانشجویان مجرد و در استانه‌ی ازدواج، دانشجویان مقیم در اقامتگاه، با هدف دانش‌افزایی، افزایش مهارت‌های فردی و بین فردی و پیشگیری از آسیب‌های روانشناختی برگزار می‌نمایند.

   ازجمله کارگاه‌های برگزار شده در این راستا می‌توان به کارگاه‌های ذیل اشاره کرد:

1-کارگاه مهارت‌های تحصیلی 2-تکنیک‌های برقراری ارتباط موثر 3- مهارت پایه و پیشرفته زندگی 4- کارگاه های خودشناسی قبل از ازدواج (ویژه‌ی دانشجویان مجرد ), 5- کارگاه‌های ویژه‌ی دانشجویان عضو کانون همیاران سلامت روان 6- جلسات سخنرانی خانواده‌ی مطهر (ویژه‌ی دانشجویان متاهل ) 7- جلسات سخنرانی امنیت روانی (ویژه‌ی دانشجویان مقیم در اقامتگاه )و 8- تیپ شناسی شغلی و شخصیتی 9- کارگاه‌های تخصصی ویژه‌ی نوعروسان در جشن ازدواج دانشجویی و .....