ثبت نام متقاضیان اسکان اقامتگاه در بازه زمانی ۱۴۰۱/۵/۲۹ الی ۱۴۰۱/۶/۱۰

دانشجویان کارشناسی دارای مجوز ترم تابستانی و دانشجویان سایر مقاطع که با تأیید اداره آموزش پیگیر امور پایان نامه هستند و تا شهریور ماه دفاع می‌کنند، می توانند تا تاریخ شنبه ۱۵ مرداد ماه نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت‌نام اسکان تابستانی اقدام نمایند.

 

 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • وضعیت تأهل*فقط یکی انتخاب کنید
  مجرد
  متأهل
  6
 • شهرستان محل اقامت*
  7
 • شماره تلفن همراه*
  8