انتقادات و پیشنهادات

با عنایت به اینکه دانشجویان، سازندگان جامعه و پدید آورندگان جریان‎های فکری و فرهنگی آینده هستند و نظرات آنهاست که دگرگونی و پیشرفت درعرصه‌های گوناگون علم و فرهنگ را میسر می سازد، معاونت دانشجویی فرهنگی پذیرای انتقادات و پیشنهادات سازنده شما دانشجوی عزیز می باشد. 

با کلیک روی عکس زیر می توانید پیام‌های سازنده‌تان را به صورت متن و یا صدا برای ما ارسال کنید.