بانک کتاب، نشریات و نرم افزارها

هدف اصلی کتابخانه کوچک در مرکز مشاوره پردیس خواهران، کمک به ارتقاء سطح کیفی دانش مراجعه کنندگان، حل موثر مشکلات آنها به صورت دوجانبه ( از طریق مشاوره و سیر مطالعاتی) معرفی و اخذ جدیدترین منابع مطالعاتی در راستای حل مشکلات و مسائل آنها می‌باشد . در راستای این اهداف دانشجویان مراجعه کننده به مر کز مشاوره می‌توانند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره ی فردی با دریافت کتب و نرم افزارهای اموزشی به صورت امانی از جدیدترین و به روزترین منابع مطالعاتی استفاده ی موثر و مطلوب را داشته باشند .

برای مشاهده لیست کتب موجود در مرکز مشاوره کلیک کنید.

برای مشاهده لیست سی‌دی‌های موجود در مرکز مشاوره کلیک کنید.