پایش سلامت روان

کارایی افراد جامعه نیازمند داشتن بهداشت جسمانی و روانی مطلوب و بهنجار است؛ دانشجویان افراد برگزیده هر جامعه هستند که نقش تعیین کننده‌ای در اعتلای کشور دارند. رفتارهای تهدید کننده سلامت یکی از مهمترین چالش‌های بهداشتی و روانی است. در حوزه سلامت جسمی، افراد آگاهی و اشراف نسبی به وضعیت جسمانی خود دارند، از این رو به پزشک مراجعه می‌کنند و از خدمات آنها بهره می‌برند. اما افراد در حوزه سلامت روان دچار جهل مرکب هستند و اطلاعاتی از وضعیت خود ندارد. باتوجه به تاکید دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم بر انجام طرح پایش سلامت جسم و روان، انجام این طرح به عنوان یکی از مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید تلقی شده و شرکت همه دانشجویان در این طرح ضروری و الزامی است. هدف از اجرای این طرح آگاهی و شناسایی وضعیت دانشجویان و همچنین پیشگیری از برخی مشکلات روانشناختی، آسیب‌های اجتماعی و... میباشد. دانشجویان پرسشنامه‌ای در سه بخش را تکمیل میکنند و پس از تجزیه و تحلیل اطللاعات، هر دانشجو نیز طی مصاحبه مختصری با مشاوران به گفتگو می‌پردازد که در صورت نیاز به کمک در حوزه روانشناختی به مشاور متخصص ارجاع داده میشوند.

 

فرم آزمون سلامت روان