مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران وابسته به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی می باشد. فعالیت های این مرکز در حوزه روانشناختی و ارائه خدمات تخصصی شامل: مشاوره های فردی، راهنمایی گروهی و مشاوره گروهی و غیره می باشد. در  این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی، مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، به عنوان متولی سلامت روان دانشجویان و در جهت اهداف: خدماتی، آموزشی، پیشگیری و پژوهشی با همکاری روان‌شناسان، مشاوران و روان پزشکان به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت رسانی به دانشجویان و کارکنان محترم مشغول به فعالیت  می‌باشد.

وظایف محوری مسئول مرکز مشاوره

1) ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

2) کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه کمک‌های روان شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و ...

3) راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی‌ها و مشکلات خود

4) راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم گیری آگاهانه، عاقلانه و حسن انتخاب  

5) شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات روان پزشکی

6) کمک به رشد شخصیتی، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط

7) ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان کمیسیون موارد خاص،  بعد از ارسال نامه‌ی دفتر کمیسیون موارد خاص و معرفی دانشجو جهت انجام مشاوره و بررسی موارد.

برای ارتباط با مسئول امور مشاوره و خدمات روانشناختی می توانید با آیدی      

@markaz_moshavereh  در پیام رسان بله مراجعه فرمایید.