کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی

اداره تربیت بدنی پردیس خواهران در راستای اهداف و وظایف محوری این حوزه در خصوص مبارزه با فقر حرکتی و بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی و تلاش در جهت توسعه فعالیت‌های بدنی و ترویج ورزش همگانی در بین دانشجویان، استادان و کارکنان اقدام به برگزاری کلاس‌های مختلف ورزشی با توجه به امکانات، نیاز و خواسته دانشجویان در دو بخش ورزش حرفه‌ای و آموزش و ورزش همگانی و همچنین برگزاری کارگاه‌هایی با عناوین مختلف جهت برآوردن نیازهای اعضاء پردیس، می‌نماید.

از جمله رشته‌های ورزشی برگزار شده، کاراته، تکواندو، والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز، ایروبیک، تن آرامی، باراسول، آمادگی جسمانی، بدنسازی، دارت، دفاع شخصی، تیر و کمان، تیر‌اندازی می‌باشد.

این کارگاه‌ها با هدف ارتقاء سطح آگاهی از سلامت با همکاری اساتید حوزه علوم ورزشی و مربیان ورزشی متخصص در قالب کارگاه و همایش‌های یک و چند روزه تحت عناوین مختلف برگزار می‌گردد. از جمله حوزه‌های تحت پوشش و دوره‌های برگزار شده:

کارگاه آموزش تمرینات اصلاحی ، کارگاه پرورش خلاقیت مشترک با واحد مشاوره، کارگاه آموزشی تغذیه و ورزش، کارگاه ماساژ،، کارگاه‌های بازی و ورزش، کارگاه ماساژ کف پا، راهکارهای عملی کاهش استرس و بهبود عملکرد تحصیلی و رفتاری به همراه ارائه نکات تغذیه‌ای، دارت، حرکات اصلاحی در آب، ورزش در آب  می‌باشد.

فرم سابقه سلامت