ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی

اداره تربیت بدنی به منظور پیشگیری و بهبود مشکلات اسکلتی- عضلانی، فیزیولوژیکی و نیز مشکلات وابسته به زندگی شهری نظیر چاقی، پرفشار خونی و ... در دو بخش اسکلتی عضلانی و حرکات اصلاحی و همچنین بخش فیزیولوژی ورزشی با همکاری مشاورین متخصص رشته تربیت بدنی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه خدمات ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی ارایه می نماید.

 این اداره آماده ارائه خدمات مشاوره ای زیر می باشد:

  •  ارائه برنامه تمرینی مناسب با شرایط جسمانی و سن
  •  شناسایی، کمک به رفع و اصلاح ناهنجاری های عملکردی با ارائه برنامه تمرینی مناسب
  • مشاوره تغذیه و ارائه برنامه تمرینی مناسب جهت کسب وزن مطلوب
  •  فراهم کردن امکانات و شرایط لازم جهت بهره مندی از مشاوره علمی و تخصصی در رابطه با فعالیت جسمانی و  ورزش دلخواه
  •  ارائه گزارش کامل از وضعیت آمادگی جسمانی و تندرستی بهمراه مشاوره انتخاب رشته ورزشی
  •  تدوین بروشورهای آموزشی ورزش-سلامت
  • برگزاری کارگاه های آموزشی حرکات اصلاحی، تغذیه، ماساژ برای دانشجویان، استادان و کارکنان

مراحل اجرای آزمون پایش تندرستی:

  • مرحله اول: مراجعه حضوری و تشکیل پرونده سلامت بهمراه نوبت دهی
  • مرحله دوم: ارزیابی ترکیب بدنی و ساختار قامتی و تکمیل پرونده سلامت
  • مرحله سوم: ارائه و تحلیل نتایج تست و در صورت نیاز ارجاع به مشاوره و یا متخصص مربوطه

این طرح از سال 1392 در پردیس به اجرا درآمده است و از سال 1395 برای دانشجویان جدیدالورود بعنوان بخشی از طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود جهت شناسایی مشکلات مرتبط با سلامت و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های متناسب با این مشکلات، رسما آغاز به کار نموده است.

از جمله طرح های اجرا شده در راستای ارتقاء سطح سلامت دانشجویان، استادان و کارکنان، برنامه ریزی و اجرای کمپین نه به چاقی ، طرح پویش تناسب اندام با هدف کنترل وضعیت تناسب اندام و ورزش و تغذیه براساس زمان و نیاز تخصصی افراد پس از بررسی وضعیت تناسب اندام ایشان، می باشد.