تیم های ورزشی

تیم های ورزشی پردیس در رشته های دارت، شنا، تنیس روی میز، تکواندو، کاراته و تیر و کمان فعال می باشد و در مسابقات ورزشی بین دانشگاهی و باشگاهی موفق به کسب عناوین و مقام های مختلفی شده اند.

از جمله اقدامات در خصوص تقویت تیم های ورزشی به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری تمرینات منظم زیر نظر مربیان متخصص و مجرب جهت آماده سازی و اعزام به مسابقات
  • برگزاری اردوی تمرینی مشترک با سایر دانشگاه ها و باشگاه های ورزشی
  • برگزاری اردوهای تفریحی به جهت ایجاد روحیه نشاط و انگیزه تلاش

مزایای عضویت در تیم های ورزشی پردیس:

  • اختصاص امتیاز ویژه در انتخاب دانشجوی نمونه
  • استفاده از امکانات و خدمات حوزه های مختلف دانشگاه ( اقامتگاه و ...) بر اساس آیین نامه تقدیر از دانشجویان
  • اولیوت ثبت نام در کلیه برنامه های تربیت بدنی
  • امکان استفاده از دستگاه های ورزشی به صورت رایگان
  • امکان شرکت در جلسات تمرینی آماده سازی تیم به صورت رایگان
  • دریافت جوایز و خدمات ویژه در صورت کسب مقام در مسابقات رسمی

دانشجویان علاقه مند به عضویت در تیم های ورزشی جهت ثبت نام می توانند به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند.

فرم ثبت نام تیم های ورزشی