رشته های ورزشی فعال

اداره تربیت بدنی پردیس در راستای اهداف و وظایف محوری این حوزه در خصوص مبارزه با فقر حرکتی و بهبود سلامت جسمانی و روانی و توسعه فعالیت های بدنی و ترویج ورزش همگانی میان دانشجویان، استادان و کارکنان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ورزشی در رشته های مختلف ورزشی با توجه به نیاز و خواسته های مخاطبین در دو بخش همگانی و قهرمانی می نماید.

همچنین برنامه هایی با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی از سلامت با همکاری اساتید حوزه علوم ورزشی در قالب کارگاه های یک یا چند روزه تحت عناوین مختلف از جمله حرکات اصلاحی، تغذیه، ماساژ و ... برگزار می نماید.

رشته های ورزشی فعال در پردیس به شرح ذیل می باشد:

 • تکواندو
 • کاراته
 • تیر و کمان
 • پیلاتس
 • ایروبیک و بدنسازی
 • تنیس روی میز
 • دارت
 • TRX
 • فانکشنال
 • دفاع شخصی
 • باراسل

فرم سابقه سلامت 

فرم ثبت نام کلاس های ورزشی

جدول برنامه کلاس ها و کارگاه ها