کلاس ها و کارگاه های آموزشی

اداره تربیت بدنی پردیس خواهران در راستای اهداف و وظایف محوری این حوزه در خصوص مبارزه با فقر حرکتی و بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی و تلاش در جهت توسعه فعالیت های بدنی و ترویج ورزش همگانی در بین دانشجویان، استادان و کارکنان اقدام به برگزاری کلاس های مختلف ورزشی با توجه به امکانات، نیاز و خواسته دانشجویان در دو بخش ورزش حرفه ای و آموزش و ورزش همگانی و همچنین برگزاری کارگاه هایی با عناوین مختلف جهت برآوردن نیاز های اعضاء پردیس ، می نماید.

از جمله رشته های ورزشی برگزار شده، کاراته، تکواندو، والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز، ایروبیک، تن آرامی، باراسول، آمادگی جسمانی، بدنسازی، دارت، دفاع شخصی، تیر و کمان، تیر اندازی می باشد.

این کارگاه ها با هدف ارتقاء سطح آگاهی از سلامت با همکاری اساتید حوزه علوم ورزشی و مربیان ورزشی متخصص در قالب کارگاه و همایش های یک و چند روزه تحت عناوین مختلف برگزار می گردد. از جمله حوزه های تحت پوشش و دوره های برگزار شده:

کارگاه آموزش تمرینات اصلاحی ، گارگاه پرورش خلاقیت مشترک با واحد مشاوره، کارگاه آموزشی تغذیه و ورزش، کارگاه ماساژ،، کارگاه های بازی و ورزش، کارگاه ماساژ کف پا، راهکارهای عملی کاهش استرس و بهبود عملکرد تحصیلی و رفتاری به همراه ارائه نکات تغذیه ای، دارت، حرکات اصلاحی در آب، ورزش در آب  می باشد.

جدول برنامه کلاس ها و کارگاه های ورزشی

فرم سابقه سلامت