پیام های تندرستی

این برنامه با هدف ارتقاء سطح آگاهی از سلامت با همکاری اساتید حوزه علوم ورزشی و مربیان ورزشی متخصص در قالب بروشور و پوستر تحت عناوین مختلف توسط حوزه تربیت بدنی تهیه و توزیع می گردد. با توجه به گستردگی حوزه علوم ورزشی، کارشناسان بخش تربیت بدنی بر اساس نیازها و بررسی صورت گرفته درخصوص موضوعات روز اقدام به تهیه مطالب علمی-اموزشی در حوزه ورزش و سلامت می نمایند.

 

سال 98

ارگونومی کامپیوتر

استخر

تونل کارپال

جدیدترین رشته های ورزشی

ورزش و روزه داری

سال 97

اسکولیوز

انعطاف پذیری

ایستادن صحیح

پیاده روی

تمرینات انعطاف پذیری 1

تمرینات انعطاف پذیری 2

چاقی چیست؟

درمان چاقی1

درمان چاقی 2

ورزش و بیماریهای ام اس

 

انجمن ورزش چیست؟

چاقی چیست؟

راههای درمان چاقی1

راههای درمان چاقی2

تمرینات انعطاف پذیری

تمرینات انعطاف پذیری 1

تمرینات انعطاف پذیری2

نحوه صحیح حفظ وضعیت بدن (در حالت ایستاده، نشسته و خوابیده)

ورزش و بیماریهای ام اس

اسکولیوز چیست؟

نکات بهداشتی استخر