تسویه حساب دانشجویی

تسویه حساب دانشجویان:

به منظور تسهیل و تسریع در روند تسویه حساب دانش آموختگان عزیز، ایشان می توانند با دریافت و تکمیل کاربرگ تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی نسبت به دریافت تاییدیه های مربوطه اقدام نمایند. به اطلاع دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه وزارت علوم بهره‌مند شده‌اند، می‌رساند حداکثر مهلت جهت انجام کارهای فارغ‌التحصیلی و تقسیط بدهی 9 ماه پس از فارغ‌التحصیلی می‌باشد. در صورت تأخیر در پرداخت پس از 9 ماه، فارغ‌التحصیل موظف است کل مبلغ بدهی را یکجا پرداخت نماید. همچنین مدت زمان صدور دفترچه پرداخت اقساط توسط صندوق رفاه 14 روز تا یک ماه می باشد. جهت دریافت فرم تسویه حساب به بخش کاربرگ رجوع نمایید.

- تسویه حساب فارغ التحصیلان:

انجام امور تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان دارای وام صندوق رفاه در سامانه صندوق رفاه برای هریک از دانشجویان شامل:

2. ثبت پایان تحصیل و انجام فرایند تسویه حساب در سامانه فاز 2 صندوق رفاه

3. صدور فیش پرداخت و راهنمایی دانشجو جهت پرداخت

4. دریافت  فیش پرداخت و ثبت تسویه حساب و درخواست دفترچه اقساط برای دانشجو

- تسویه حساب دانشجویان انصرافی:

به طور طبیعی سالانه تعدادی از دانشجویان هستند که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل انصراف می دهند. پیگیری امور مربوطه ایشان بر عهده امور دانشجویی می باشد.

 راهنمای صدور دفترچه اقساط