معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره تربیت بدنی-تیم های ورزشی
  • تیم های ورزشی:

به طور کلی فعالیت­های ورزشی در دانشگاه به دو بخش فعالیت همگانی و قهرمانی تقسیم می­شود. در بخش قهرمانی، دانشجویان بمنظور شرکت در مسابقات فعالیت می نمایند.

فعالیت­های ورزشی که به صورت مسابقه در دانشگاه انجام می­گیرد در چهار سطح بین دانشگاهی، مسابقات درون خوابگاهی، مسابقات درون دانشگاهی و مسابقات کارکنان و اعضاء هیأت علمی برگزار می­شود. مسابقات بر طبق برنامه عملیاتی سالیانه که در قالب تقویم ورزشی تهیه و تنظیم شده است و آئین نامه عمومی مسابقات که شامل مقررات و ضوابطی است که به منظور ایجاد نظم و اجرای یکسان مسابقات ورزشی تدوین گردیده است، صورت می­پذیرد.

تیم های پردیس در رشته های والیبال، تنیس روی میز، تیر و کمان، کاراته، تکواندو و شنا فعال می باشند. دانشجویان علاقه مند به عضویت در تیم های ورزشی جهت ثبت نام می توانند به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند.

آیین نامه تشکیل تیم های ورزشی

16 اسفند 1396