معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره تربیت بدنی-مسابقات و جشنواره های ورزشی
  • مسابقات و جشنواره های ورزشی:

فعالیت­های ورزشی که به صورت مسابقه در دانشگاه انجام می­گیرد در چهار سطح بین دانشگاهی، مسابقات درون خوابگاهی، مسابقات درون دانشگاهی و مسابقات کارکنان و اعضاء هیأت علمی برگزار می­شود. مسابقات بر طبق برنامه عملیاتی سالیانه که در قالب تقویم ورزشی تهیه و تنظیم شده است و آئین نامه عمومی مسابقات که شامل مقررات و ضوابطی است که به منظور ایجاد نظم و اجرای یکسان مسابقات ورزشی تدوین گردیده است، صورت می­پذیرد.

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی در قالب جشنواره های ورزشی در دانشگاه و اقامتگاه به مناسبت های مختلف از جمله جام رمضان، هفته تربیت بدنی، روز دانشجو و ... در رشته های والیبال، تنیس روی میز، کاراته، شنا، تکواندو، تیر و کمان، دارت، فریزبی، طناب کشی، بازی های فکری، طناب زنی، دو و ... برگزار می گردد.

همچنین تیم های ورزشی دانشگاه نیز در مسابقات و المپیادهای وزارت علوم و مسابقات کشوری، استانی و منطقه ای فدراسیون ها شرکت می نمایند.

21 آبان 1396