معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره تربیت بدنی-ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی
  • ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی:

اداره تربیت بدنی به منظور پیشگیری و بهبود مشکلات اسکلتی- عضلانی، فیزیولوژیکی و نیز مشکلات وابسته به زندگی شهری نظیر چاقی، پرفشار خونی و ... در دو بخش اسکلتی عضلانی و حرکات اصلاحی و همچنین بخش فیزیولوژی ورزشی با همکاری مشاورین متخصص رشته تربیت بدنی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه خدمات ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی ارایه می نماید.

 این اداره آماده ارائه خدمات مشاوره ای زیر می باشد:

1) ارائه برنامه تمرینی مناسب با شرایط جسمانی و سن

2) شناسایی، کمک به رفع و اصلاح ناهنجاری های عملکردی با ارائه برنامه تمرینی مناسب

3) مشاوره تغذیه و ارائه برنامه تمرینی مناسب جهت کسب وزن مطلوب

4) فراهم کردن امکانات و شرایط لازم جهت بهره مندی از مشاوره علمی و تخصصی در رابطه با فعالیت جسمانی و  ورزش دلخواه

5) ارائه گزارش کامل از وضعیت آمادگی جسمانی و تندرستی بهمراه مشاوره انتخاب رشته ورزشی

6) تدوین بروشورهای آموزشی ورزش-سلامت

7) برگزاری کارگاه های آموزشی حرکات اصلاحی، تغذیه، ماساژ برای دانشجویان، استادان و کارکنان

مراحل اجرای آزمون پایش تندرستی:

مرحله اول: مراجعه حضوری و تشکیل پرونده سلامت بهمراه نوبت دهی

مرحله دوم: ارزیابی ترکیب بدنی و ساختار قامتی و تکمیل پرونده سلامت

مرحله سوم: ارائه و تحلیل نتایج تست و در صورت نیاز ارجاع به مشاوره و یا متخصص مربوطه

 

21 آبان 1396