معاونت دانشجویی و فرهنگی - واحد مشاوره و خدمات روانشناختی

واحد مشاوره و خدمات روانشناختی

یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه های تربیتی، روانی و اجتماعی است. هدف اصلی راهنمایی و مشاوره، تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد به سمت بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن به آن است. با توجه به گستردگی و وسعت اطلاعات و تنوع گزینه های مورد انتخاب برای تصمیم گیری و وجود عوامل متعددی که در ابعاد شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ارتباطات بین فردی نقش دارند، بهره مندی از خدمات راهنمایی و مشاوره در مراکز آموزشی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد.

مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در پردیس خواهران فعالیت سازمان یافته خود را به عنوان زیر مجموعه ای از اداره کل امور دانشجویی بطور جدی از سال 1381 آغاز نمود. برخی وظایف این واحد عبارت است از: 

 1. تهیه و تدوین برنامه های کلان و عملیاتی مشاوره و سلامت روان در پردیس واقامتگاه
 2. تهیه تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه مرکز مشاوره و تهیه گزارش های مالی مرتبط با بودجه
 3. تهیه ، تدوین و اجرای قراردادها، دستورالعمل ها، استانداردها و آیین نامه های تخصصی مربوط به فعالیتها و برنامه های حوزه و بروز رسانی آن
 4. انجام طرح های علمی پژوهشی در خصوص سنجش دوره ای وضعیت سلامت دانشجویان، شناسایی نیازها و مشکلات مشاوره ای مجموع و ارائه راهکارهای مناسب
 5. تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی و تهیه گزارش های لازم
 6. انجام امور اجرایی و دبیخانه ای مرکز مشاوره و جمع آوری، پالایش و بایگانی و پیگیری الکترونیکی و کاغذی کلیه مکاتبات ، قراردادها، اطلاعیه ها، گزارشها و دستورالعملها
 7. ارتباط با مراکز مشاوره ای مرتبط خارج از پردیس به منظور بهره برداری از تجارب و دستاوردهای علمی و ارجاع مراجعین به آنها در صورت نیاز
 8. تامین محتوا در زمینه مشاوره از طریق تهیه بروشورها، نشریات الکترونیکی و کاغذی و... و هماهنگی با اداره روابط عمومی جهت استفاده در سایت
 9. انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و تبلیغات برنامه های واحد مشاوره
 10. برنامه ریزی و برگزاری نشست ها، کارگاه و سمینارهای علمی مشاوره ای متناسب با اهداف و اولویت های پردیس
 11. انجام پیش مشاوره و ارجاع مراجعین به مشاوره مربوطه و پیگیری وضعیت مراجعان
 12. همکاری در برنامه ریزی با واحدهای مختلف پردیس جهت شناسایی استعدادها، معرفی  و بکارگیری دانشجویان در صورت نیاز
 13. انجام اقدامات اجرایی مربوط به تحویل و دریافت منابع امانی به دانشجویان
 14. ارزیابی عملکرد خدمات مشاوره ای ارائه شده و تدوین گزارشات عملکرد سالانه، موضوعی از فعالیتهای مشاوره
21 آبان 1396