معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره دانشجویی-امور سلامت و بهداشت

واحد سلامت دانشگاه با همکاری اداره امور دانشجویی به ارائه خدمات حوزه پزشکی و سلامت به دانشجویان؛ اساتید و کارکنان می‌پردازد؛ خدمات این واحد در دو بخش ارائه می گردد:

- ویزیت پزشک عمومی، ویزیت پزشک متخصص و سخنرانی‌های پزشکی

-تشکیل پرونده سلامت وزارت علوم در ابتدای سال تحصیلی ویژه دانشجویان جدیدالورود

فرم سلامت (وزارت علوم)

21 آبان 1396