معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره دانشجویی-نظارت بر ارائه خدمات رفاهی

نظارت بر ارائه خدمات:

- نظارت بر ارائه خدمات درون سازمانی :

  • اسکان دانشجویان میهمان در اقامتگاه
  • فروشگاه اقامتگاه
  • نظارت بر ارائه خدمات رفاهی توسط معاونت منابع انسانی شامل: نظارت بر سلف دانشجویی, مکان های عمومی و سرویس های بهداشتی, باستراحتگاه دانشجویی

-  خدمات برون‌سپاری شده:

 برخی از خدمات ارائه شده به دانشجویان در قالب خدمات برون‌سپاری به دانشجویان ارائه می‌گردد. در این خصوص اداره امور دانشجویی وظیفه نظارت بر ارائه خدمات را در این خصوص بر عهده دارد.

  • سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
  • انتشارات دانشجویی
  • نظارت بر نحوه ارائه خدمات از طریق سرکشی دوره‌ای، دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویی و برگزاری نظرسنجی

- فروشگاه پردیس

21 آبان 1396