معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور دانشجویی-بیمه دانشجویی

مطابق با مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ همه مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی موظفند در آغاز سال تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل خود را به مدت یکسال بر اساس لیست مراکز بیمه‌گر مورد تأیید این وزارتخانه بیمه نمایند. بر اساس اعلام وزارت علوم موسسه بیمه ایران برای این امر معرفی شد.

 راهنمای تصویری پرداخت حق بیمه حوادث  دانشجویی (الزامی کلیه دانشجویان)

 

 

21 آبان 1396