معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره دانشجویی

معرفی

مدیریت اداره کل امور دانشجویی به منظور تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجویی متناسب با الگوی زندگی اسلامی، نظارت بر ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی، درمانی، مشاوره و تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد. از جمله وظایف اداره کل عبارت است از:  

 1. تهیه و تدوین برنامه های کلان، بلند مدت و کوتاه مدت امور دانشجویی(خدمات رفاهی، درمانی، تسهیلات، کاردانشجویی و...)
 2. تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه تحت نظر جهت ارائه به مسئول مربوطه
 3. نظارت و پیگیری مستمر تهیه، تدوین و اجرای ددستورالعمل ها، استانداردها و آیین نامه های تخصصی مربوط به فعالیتها و برنامه های حوزه و به روزرسانی مستمر آن
 4. تدوین طرح های علمی پژوهشی در خصوص نیاز سنجی، آسیب شناسی و ارزیابی خدمات رفاهی در پردیس و اقامتگاه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 5. نظارت بر تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی دانشجویان بر اساس گروه بندی های موجود (خانواده شهدا، ایثارگر، ممتاز علمی و ...) در حوزه مرتبط
 6. مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی (تخصیص اقامتگاه، کار دانشجویی و ...) متناسب با گروه بندی های دانشجویان
 7. برقراری ارتباط با سایر مراکز مرتبط خارج از پردیس به منظور استفاده از امکانات و خدمات رفاهی و اطلاع رسانی به دانشجویان (دوره های آموزشی، جشن ازدواج، عمره دانشجویی، دریافت وام و...)
 8. ایجاد ارتباط مستمر با گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی به منظور جلب مشارکت فعال آنها در امور دانشجویان
 9. نظارت بر رعایت مقررات بهداشتی و انضباطی در پردیس و قامتگاه از طریق بازدیدهای دوره ای
 10. اداره دبیرخانه کمیته انضباطی و انجام وظایف مرتبط از فبیل دریافت و ثبت شکایات، احضار متخلف، انجم تحقیقات و ابلاغ احکام و هماهنگی با مراجع ذیربط
 11. تکریم دانشجویان از طریق برگزاری جشن ازدواج و همکاری در شناسایی و تشویق دانشجویان نمونه
 12. جمع بندی و ارزیابی نهایی گزارش عملکرد حوزه امور دانشجویی و ارائه به مراجع ذی صلاح
12 شهريور 1396
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تسهیلات دانشجویی
 کمیته انضباطی
 تسویه حساب دانشجویی
 توصیه های مشاوره
 مشاوره الکترونیکی
 ورزش و سلامت