معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره دانشجویی

وظایف محوری :

- برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات  رفاهی و تسهیلات دانشجویی از قبیل وام، امور شاهد و ایثارگر، بیمه ، اسکان ، سلف سرویس،فروشگاه، انتشارات دانشجویی و ...

- تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی دانشجویان

- ایجاد نظام انگیزشی و تکریم دانشجویان

- پاسخ به استعلامات مختلف

-دبیرخانه کمیته انضباطی ،کمیسیون موارد خاص و انجام وظایف مرتبط

- نظارت بر اجرای آیین نامه پوشش و رفتار دانشجویان

- برنامه ریزی،اجرا و نظارت بر بهداشت و سلامت دانشجویان

- برنامه ریزی ونظارت بر روند تخصیص و نحوه اجرای کار دانشجویی

 

                

21 آبان 1396
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تشکیل پرونده دانشجویی
 بیمه دانشجویی
 کار دانشجویی
 امور سلامت و بهداشت
 امور شاهد و ایثار
 نهاد رهبری دانشگاه
 نظارت بر ارائه خدمات رفاهی
 درخواست های دانشجویی
 تسهیلات دانشجویی
 دبیرخانه کمیته انضباطی
 تسویه حساب دانشجویی