معاونت دانشجویی و فرهنگی - امور فرهنگی-اعزام مبلغ

دفتر اعزام مبلغ:

 دانشگاه امام صادق‌عليه‌السلام در راستاي تحقق هر چه بيشتر رسالت تبليغي دانشگاه، يعني تبليغ اسلام ناب محمدي‌صلي‌ا...‌عليه‌وآله در پرتو انديشه‌هاي حضرت امام خمینی‌رضوان‌ا...‌عليه و مقام معظم رهبري‌مدظله به زمينه‌سازي «احياي جايگاه شايسته تبليغ ديني بعنوان رسالت و مجاهدتي الهي» و «تربيت و سازماندهي كارشناسان تبلیغی و مبلغان دینی» مي‌پردازد تا در عرصه «جريان‌سازي تبليغي و مديريت فرهنگي كشور» از طريق «همكاري علمي و اجرايي با سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي» اعم از اعزام مبلغ، تبليغ و مجاهدت فرهنگي، تربيت نيروهاي فرهنگي، تأمين محتوا، توليد محصولات، مشاوره، ايده‌پردازي، برنامه‌ريزي و طراحي الگوهاي تبليغي و فرهنگي، ايفاي نقش نمايد.

وظایف دفتر اعزام مبلغ:

- جذب مبلغان شایسته

- تعیین اهداف تبلیغی، کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر اساس نیازهای موجود

- شناسایی مناطق تبلیغی در داخل و خارج کشور

- نظارت و کنترل و ارزیابی کار مبلغان

- تغذیه علمی، اطلاعاتی، راهنمایی و توجیه هماهنگ مبلغان به طور مستمر ارتباط با مجامع و مراکز تبلیغی و فرهنگی جهان برای استفاده از تجربیات آنان

- لزوم هماهنگی تبلیغات با واقعیتهای عینی و نیازهای ضروری جامعه

- تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام امور تبلیغی

اعزام مبلغان به دو صورت انجام خواهد شد:

  1. اعزام های درون استانی :
  • اعزام به مدارس
  • اعزام به نمایشگاه ها
  • اعزام به مجالس
  • اعزام به سرای محلات
  1. اعزام های خارج استانی :
  • اردوهای جهاد فرهنگی

اردوهای ترکیبی ( زیارتی ، تفریحی جهادی)

20 آبان 1396