معاونت دانشجویی و فرهنگی - امور فرهنگی-طرح هجرت

طرح هجرت :

از جمله اهداف اداره امور فرهنگی،  تربیت مبلغ آگاه به مسائل اعتقادی شیعه و آشنا به مبانی جمهوری اسلامی و مهیا شدن جهت تبلیغ در راستای اهداف بلند بنیانگذاران دانشگاه امام صادق علیه السلام می­باشد. در راستای تحقق بخشی از همین اهداف, واحد طرح هجرت از سال  1376 آغاز به فعالیت نمود.

اهداف:

  1. آشنایی دانشجویان با اهداف و رسالت دانشگاه
  2. ایجاد و تقویت روحیه تبلیغ و توانمندی تبلیغی در دانشجویان
  3. تربیت دانشجویان آگاه به مسائل اعتقادی و اصول مکتب تشیع
  4. تربیت دانشجویان آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان اسلام

 

آغاز کلاس ها 16 مهرماه 96

آغاز ثبت نام 4 مهر

جهت ثبت نام به اداره امور فرهنگی (خانم رشیدی) مراجعه نمایید.

عنوان کلاس

استاد

مخاطب

آشنایی با ارزشهای دانشگاه مرجع

-

کد96

شیعه شناسی 2

دکتردیالمه

کد95

فقه سیاسی

دکتر عظیم زاده

کد94

شیعه شناسی1

خانم کاشفی

کد93

 
 
20 آبان 1396