معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور فرهنگی-طرح هجرت

طرح هجرت

از جمله اهداف اداره امور فرهنگی،  تربیت مبلغینی آگاه به مسائل اعتقادی شیعه و آشنا به مبانی جمهوری اسلامی و مهیا شدن جهت تبلیغ در راستای اهداف بلند بنیانگذاران دانشگاه امام صادق علیه السلام می­باشد. در راستای تحقق بخشی از همین اهداف, واحد طرح هجرت از سال  1376 آغاز به فعالیت نمود.

این طرح در دوره های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است  که آخرین بازنگری صورت گرفته در تابستان سال 1397 میباشد.

اهداف:

  1. آشنایی دانشجویان با اهداف و رسالت دانشگاه
  2. ایجاد و تقویت روحیه تبلیغ و توانمندی تبلیغی در دانشجویان
  3. تربیت دانشجویان آگاه به مسائل اعتقادی و اصول مکتب تشیع
  4. تربیت دانشجویان آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان اسلام

 

دستورالعمل اجرایی بازبینی طرح هجرت

 

 

 

 

 

 

 

30 مهر 1397