معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور فرهنگی-دار القرآن

معرفی:

واحد دارالقران پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) نیز به منظور افزایش انس با قرآن و ترویج و توسعه آموزش های قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای مخاطبین علاقه مند در رشته های مختلف قرآنی و تحت نظر معاونت دانشجویی-فرهنگی دایر گردیده است .

اهداف:

از جمله اهداف مورد نظر واحد دارالقرآن آشنایی بیشتر دانشجویان با قرآن و ارتقاء سطح كمي و كيفي توانايي خواندن ، حفظ و فهم قرآن و بهر‌ه‌گيري هر چه بيشتر از آن می باشد. واحد دارالقران به عنوان حوزه تخصصی و برنامه ریزی فعالیت های قرآنی دارای سه دسته وظایف و ماموریت در سه سطح دانشجویان ، کارمندان و اساتید می باشد که شامل :

الف) تلاوت : تلاش در جهت توسعه كيفي«آموزشهاي قرائت قرآن‌كريم» با نگرش كلان و اصولي‌ شامل تجوید و آوایی (ترتیل و تحقیق) قرآن کریم

ب) تدبر: توسعه و تعميق «مفاهیم قرآني» براساس«نيازسنجي» مخاطبين و بمنظور ارتقاء سطح كيفي مخاطبین  که شامل برگزاری کلاس های تفسیر می باشد.

ج) حفظ: حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن

واحد دارالقرآن به منظور دستیابی به اهداف بیان شده فعالیت هایی را تحت عناوین زیر انجام می دهد .

  1. حافظان نور :

 شامل حفظ جزء های قرآن کریم به صورت ترتیبی و با توجه به میزان و سطح دانشجویان.

  1. حلقه های نور:

حفظ غیر ترتیبی و سوره ای قرآن کریم

  1. حفظ اساتید

 برگزاری کلاس های حفظ برای اساتید عضو هیات علمی

  1. حفظ و تفسیر کارمندان

 حفظ غیر ترتیبی و سوره ای قرآن کریم

  1. مسابقات :
  • مسابقات درون دانشگاهی : مسابقاتی که به صورت دوره ای هم برای دانشجویان و هم کارمندان برگزار میشود
  • مسابقات برون دانشگاهی:شرکت دانشجویان در مسابقاتی که از طرف وزارت علوم  و یا سایر مراکز دولتی و غیر دولتی برگزار می شود از جمله مسابقات قرآن وعترت دانشجویی وزارت علوم ، مسابقات قرآنی شهرداری و مسابقات قرآنی هلال احمر

جهت ثبت نام به اداره امور فرهنگی مراجعه نمایید.

20 آبان 1396