معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

ادار‌ه‌های تحت پوشش این معاونت سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت و نظارت و ارزیابی خدمات رفاهی، بهداشتی- درمانی و مشاوره دانشجویی  و نیز کلیه برنامه های فرهنگی، اجتماعی، فوق برنامه و تربیت بدنی پردیس را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارند. همچنین برنامه‌ریزی معاونت با هدف بهبود عملکرد این حوزه عهده دار وظایف زیر است:

-         برنامه ریزی  جهت بهبود مستمر و ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط معاونت و ارزیابی مستمر برنامه ها و انجام مطالعات تطبیقی.

-         مدیریت فرآیند طراحی، استقرار، باز مهندسی بانک اطلاعاتی حوزه معاونت

-         طراحی و استقرار و مدیریت نظام مستندسازی، تبادل تجربه و دانش در حوزه معاونت.

-         مدیریت فرآیند تولید و انتشار اخبار و گزارش های حوزه در قالب سیستم های اطلاع رسانی

برای آشنایی با معاون دانشجویی و فرهنگی اینجا کلیک کنید.